Friday, July 22, 2011

HO HO NI HO HO 
KAKOJ-TO STRANNÕJ BABSKIJ GADGET---


 CHO TA TABLETKI NAPANÄTNA ETO CHO TAKOJE TOZHE HZ---
 ETO TOZHE NE ZNAJU CHO ZA PRESPOSOBLENIJE