Wednesday, September 21, 2011

OHRENITELNO NEPONÄTNO KAK SOHRANIVSHIJSÄ ZHURNAL 1926 GODA!!

 

TAK MOGLA BÕ  VÕGLÄDET MOJA PRABABUSHKA JESLI BÕ ZHILA V GORODE---A  NE TAM GDE ONA ZHILA....EH....