Friday, March 23, 2012

NADO BUDET ZABUBENIT VSÖ ETO SVOIMI RUKAMI.

PLATJISHKA
 
   MIMIMISHNÕJE CHASHKI

PTARELKA V DÕRKU
OFIGENNÕJ VÄZANÕJ GOLUB


VESHALKA DLÄ KLÜCHEJ

STENKU UKRASIT

STENKU UKRASIT-2
VÄZANNAJA PODUSHKA 


PROSTO  PODUSHKA S TEXTOM


KRASIT JAICA

 VÕREZAT LOBZIKOM CHASÕÕÕÕ